เสื้อยืดคู่รักแอร์เอเชีย

ของรางวัลย่อย


AirAsia Cap รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 20 รางวัลวิธีเข้าร่วมกิจกรรม:

  1. จองที่นั่งพร้อมบัตรโดยสาร (ที่นั่งใดก็ได้ทั้ง Hot Seat หรือ Standard Seat) เมื่อเดินทางกับสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย หรือ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
  2. ในกรณีที่ซื้อบัตรโดยสาร และยังไม่ได้เดินทาง ท่านสามารถจองที่นั่ง เพิ่มได้ที่เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง” ผ่าน www.airasia.com
  3. กรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขจองบัตรโดยสาร รวมถึงตอบคำถามให้ครบถ้วน และคลิกส่งข้อมูลเพื่อชิงรางวัล

กรอกข้อมูล:

ข้อมูลส่วนตัว*

 

 
 

คำถาม*


คุณจะจัดที่นั่งประเภทใดให้แก้มนั่งกับคนรู้ใจในไฟล์ทบินของแอร์เอเชีย เพราะอะไร?